edonusum sartlari

Anasayfaedonusum sartlari

Hemen İletişim Kurun

e-Dönüşüm'e Zorunlu Geçiş
Şartları Belli Oldu!

 

 • Anahtar Teslim e-Fatura ile e-faturaya geçme kararı aldığınız andan itibaren yapılması gereken tüm işlemleri, işletmeniz için biz sizin adınıza gerçekleştirip GİB başvurunuzu tamamlarız.

 •  Mikro Yazılım Anahtar Teslim e-Fatura hizmetini alın, e-Dönüşümünüzü bugün başlatın! 

 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre;
Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.” belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar” e-Fatura/ e-Arşiv Fatura sistemine geçmek zorundalar.
 • e-Defter; 2021 yılı brüt satış hasılat 40 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1.1.2023 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar
 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan firmalar 1.1.2024 tarihinde e- Defter uygulamasına geçecekler.
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin,
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar” e-Fatura/ e-Arşiv Fatura sistemine geçmek zorundalar.
 • e-Defter; 2021 yılı brüt satış hasılat 40 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1.1.2023 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar
 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan firmalar 1.1.2024 tarihinde e- Defter uygulamasına geçecekler.
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin,
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri. 5-30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)” şeklinde değiştirilmiştir. Bu tutar 2022 yılı için 2000 TL dir.
e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler şeklinde değiştirilmiştir.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

Yayımlanan tebliğe ve tüm detaylara ulaşmak için  tıklayın.


Top